4. t Pš Turjak- eUčilnica

29.5.2020 TEHNIŠKI DAN

28.5.2020

27.5.2020

Angleščina

NARAVOSLOVNI DAN ČUTILA, 26.5.2020

25.5.2020

22.5.2020

21.5.2020

20.5.2020

Angleščina

19.5.2020

18.5.2020

15.5.2020

ŠPORTNI DAN, PPT,14.5.2020

13.5.2020

12.5.2020

Angleščina

11.5.2020

8.5.2020

7.5.2020

6.5.2020

5.5.2020

Angleščina

4.5.2020

24.4.2020

23.4.2020

22.4.2020

21.4.2020

Angleščina

20.4.2020

17.4.2020

16.4.2020

15.4.2020

Angleščina

14.4.2020

10.4.2020

9.4.2020

8.4.2020

7.4.2020

Angleščina

6.4.2020

3.4.2020

2.4.2020

Angleščina

1.4.2020

31.3.2020

Angleščina

30.3.2020

27.3.2020

26.3.2020

Angleščina

25.3.2020

24.3.2020

Angleščina

23.3.2020

20.3.2020

19.3.2020

18.3.2020

17.3.2020

POUČEVANJE NA DALJAVO BO OD DANES DALJE POTEKALO TAKO.  ČE BOŠ IMEL(A) KAKŠNE TEŽAVE PRI DELU, ME OBVESTI PO E-POŠTI IN TI BOM Z VESELJEM POMAGALA.

OSTANI ZDRAV(A)! 

Učiteljica Petra

 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Navodila za delo za ponedeljek, 16. 3. 2020, v docx. obliki  so na voljo na TEJ POVEZAVI.

SLOVENŠČINA

V DZ str. 30 preberi Šolske postave ljudske šole Goriče ter reši vse naloge na strani 30 in 31. Drugo in peto nalogo reši v zvezek. Naslov v zvezku je Šolske postave ljudske šole.

Za radovedne:

Učna ura naših babic in dedkov iz leta 1907- LEPO VEDENJE

»Hodi v šolo in iz šole mirno in spodobno!
Svoje orodje imej v lepem redu, ne zamaži in oskruni šolskih reči, šolske sobe, veže in stranišča!«

(Šolske postave ljudske šole Goriče pri Kranju, okoli 1900)

Vedenje v šoli je bilo v preteklosti zelo pomembno, saj so ga ocenjevali in z negativno oceno učenci niso mogli napredovati v višji razred.  S splošnimi določbami šolskega reda so morali učitelji učence seznaniti na začetku šolskega leta pri razredni uri oz. vzgojevalnem pouku

S pomočjo šolskega reda iz leta 1902 učenci spoznavajo, kako so se morali njihovi vrstniki pred sto in več leti obnašati na poti v šolo, v šoli in na poti iz šole domov ter kako so bili kaznovani, če so te »šolske postave« kršili. Dotaknejo se tudi bontona – kaj je bonton, lepo vedenje, olika, kdo je gentleman, dama, kdo je gizdalin, kdaj je nekdo nečimrn, kdaj govorimo o obrekovanju. Šolski red so morali učenci med letom upoštevati in ga izročiti staršem v vednost in podpis.

 sšolski-muzej.si

MATEMATIKA

PISNO MNOŽENJE

V DZ str. 44,45 reši naloge. Piši s svinčnikom. Na str. 45/4.,5.,6.,7. reši v zvezek.

Rešitve:

45/3 14×9=126,    42×3=126,  36×3=108,  18×7=126,  24×5=120,  21×6=126
45/4  73×2=146,  48×3=144,  86×4=344, 65×5=325,  59×7=413,  34×8=272, 27×3=81, 92×8=736, 53×3=159, 19×6=114
45/5  25×8 + 12= 212
45/6  215-5×34= 215-170=45
45/7 6×72 + 43×7= 432+ 301=733

DRUŽBA

DOMAČI KRAJ NA LETALSKIH FOTOGRAFIJAH IN NAČRTIH

Odpri učbenik na strani 50 ter si natančno oglej fotografijo. To je letalska fotografija fotografirana iz letala od zgoraj navzdol. Poišči nogometno igrišče, grad. Koliko parkirišč vidiš? Si opazil še kaj zanimivega?

Preberi si besedilo na strani 51.

Zapis v zvezek:

DOMAČI KRAJ NA LETALSKIH FOTOGRAFIJAH IN NAČRTIH

Prepiši povzetek in kaj pomeni »letalska fotografija«.

ŠPORT

Pojdi ven in se gibaj na svežem zraku, sprehod, igre z žogo,…

NE POZABI, S PRIJATELJI SE NE DRUŽI. PAZI NA VARNOSTNO RAZDALJO!

ANGLEŠČINA

Utrjuj spoznano besedišče od 1. do 4. enote ( My Sails 1 učbenik – strani 21, 39, 57).

Naredi, dokončaj, dopolni vaje v delovnem zvezku od prve strani do strani 71. Izjema so strani 64( cela) in 66 (20.naloga).

(Visited 59 times, 1 visits today)
Dostopnost