Učbeniški sklad

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI, IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Spoštovani starši oziroma skrbniki!

Na spodnjih seznamih so učbeniki, delovni zvezki  ter šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali naši učenci v šolskem letu 2023/2024.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje omogoča vsem učencem brezplačno izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada, zato izposoje  ni potrebno posebej naročati. Vsak učenec je ob vpisu v šolo  vpisan tudi v učbeniški sklad. V primeru, da starši ne želijo, da je njihov otrok vpisan v učbeniški sklad, izpolnijo obrazec za odjavo ter ga oddajo knjižničarki ali v tajništvo do 23. 6. 2023.

Učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada za obvezne predmete v matičnih učilnicah prve dni septembra, učbenike za izbirne predmete pa si pridejo v začetku šolskega leta sami izposodit v šolsko knjižnico. Učenci bodo morali konec šolskega leta (junija 2024) izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali ne bo vrnjen, bo potrebno poravnati odškodnino oz.  stroške odkupa.

Na začetku šolskega leta  učenci 1., 2., in 3. razreda  dobijo delovne zvezke brezplačno, v trajno last. Delovnih zvezkov jim ni potrebno vračati, vrnejo le učbenike iz učbeniškega sklada

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda kupijo starši.

Vse šolske potrebščine kupijo starši.  Pri tem vam bodo lahko v pomoč ponudniki (Kopija-nova, Mladinska knjiga, knjigarna  Ribnica…), ki so zaprosili za sodelovanje z našo šolo.

V pomoč vam bo lahko nekaj ponudnikov, ki smo jim poslali sezname za našo šolo:

Vsak učenec naj na začetku šolskega leta  na prvi list učbenika napiše letnico šolskega leta ter svoje ime in priimek. Tako bomo vedeli, kdo je imel določen učbenik izposojen in kako je »začasni lastnik« ravnal z njim. Prosimo tudi, da izposojene učbenike na začetku leta zavijete in med letom skrbno ravnate z njimi.

Želimo vam lepe počitnice, septembra pa uspešen začetek pouka!

 

Tanja Šteblaj, skrbnica učbeniškega sklada in šolska knjižničarka       

(Šolska knjižnica, tel: 01 7888 393, e-pošta: knjiznica@sola.velike-lasce.si)                         

 

 

SEZNAM UČBENIŠKIH GRADIV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA LETO 2023/2024

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

(Visited 752 times, 1 visits today)
Dostopnost