Tekmovanja iz znanja

TEKMOVANJE  MENTOR 

ŠOLSKO 

(TERMIN) 

REGIJSKO 

(TERMIN) 

DRŽAVNO 

(TERMIN) 

Biologija – Proteusovo tekmovanje  Neža Sedej  18. 10. 2023    1. 12. 2023 
Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička  Barbara Zupančič (koordinator), razredničarke   9. 4. 2023     
Angleščina 6. razred    29.11.2023    19.03. 2024 
Cicivesela šola  Branka Levstik (koordinator) razredničarke       
Angleščina 8. razred    21. 11. 2023    3. 4. 2024 
Angleščina 9. razred    21. 11. 2023    3. 4. 2024 

Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Mehurčki – tekmovanje prva triada 

Magda Grajš (koordinator), učiteljice SLJ, razredničarke 

od 1. do 7. r.: 3. 4. 2024 

8., 9. r.: 28. 11. 2023 

8., 9. r.: 16. 1. 2024  8., 9. r.: 16. 3. 2024 
Zgodovina  Renata Lesar Hržič  7. 12. 2023  /  7. 3. 2024 
Matematika – Evropski matematični Kenguru  Helena Vindiš  21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
Matemček (prostorska predstavljivost)  Renata Gradišar (koordinator in mentor na PS), razredničarke RS  10. 11. 2023  /  25. 11. 2023 
Logična pošast (matematična logika)  Renata Gradišar (koordinator in mentor na PS), razredničarke RS  5. 5. 2023  /  20. 5. 2024 
Razvedrilna matematika  Martina Mihelič  12. 12. 2023  / 10. 2. 2024 
Kemija – Preglovo tekmovanje  Ana Nuša Rigler  15. 1. 2024  23. 3. 2024  11. 5. 2024 
Fizika  Veronika Pajk  14.2.2023  11.4.2024  18.5.2024 
Utrinek (astronomija) 6. in 7. razred  Veronika Pajk  6.12.2023  /  13.1.2024 
Bober  Nika Petelin  15. 11. 2023  /  13.1.2024 
Logika  Ana Nuša Rigler  28. 9. 2023  21. 10 2023  11. 11. 2023 
Pišek programiranje s koščki  Nika Petelin  10. 2. 2024  /  6. 4. 2024 
Angleška bralna značka  učiteljice angleščine       
Diabetes  Neža Sedej  13. 10. 2023    18. 11. 2023 
Zlata kuhalnica  Neža Sedej  28. 9. 2023     

 

(Visited 363 times, 1 visits today)
Dostopnost