Neobvezni izbirni predmeti

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za leto 2023/2024 

ŠPORT

IZVAJALEC: Nataša Turšič

VSEBINA: športne aktivnosti usmerjene v razvoj aerobne vzdržljivosti, moči in koordinacije gibanja.

CILJI:  z redno vadbo vplivati na skladno telesno razvitost;  razumeti odziv organizma na gibanje;  razumeti in spoštovati drugačnost ter izboljšati medsebojno sodelovanje.

4. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, hokej, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, suhi biatlon, akrobatika, skoki z višine, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.

OCENJEVANJE: tri ocene (hokej + badminton, daljši tek v naravnem okolju, skok z višine + skok na mali prožni ponjavi).

5. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, nordijska hoja, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, spretnostna vožnja s kolesom, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.

OCENJEVANJE: tri ocene (plezanje po plezalni steni, aerobika, spretnostna vožnja s kolesom).

6. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, sankanje, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, kolesarski izlet, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball, hokej na ledu, rugby, frizbi.

OCENJEVANJE: tri ocene (tek v naravnem okolju, badminton, borilne igre)

PRIČAKOVANJA: učenci se bodo ukvarjali s tistimi športi, ki niso pogosto del rednih ur športa. Spoznali bodo tudi številne nove, sodobne športe.

PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri rednih urah športa).

 

NEMŠČINA

IZVAJALEC: Senta Tehovnik Kolar

CILJI: učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika na zabaven in sproščen način preko igre, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, pridobivajo na besedišču in nezavedno spoznavajo slovnico (poudarek je na pridobivanju besedišča, ne na slovnici).

DEJAVNOSTI:

 • usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmi, preko slik in posnetkov,
 • veliko pogovorov: igra vlog, dialogi …
 • projektno delo (skupna izdelava plakatov in njihova predstavitev),
 • uganke, zanimive in skrivnostne zgodbe, ki spodbujajo otrokovo radovednost,
 • spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav,
 • preko kartic s sličicami in različnih igric,
 • s pomočjo samostojnega delovnega učbenika, ki sem ga na podlagi večletnega poučevanja napisala sama in ga zasnovala tako, da so teme in aktivnosti prilagojene učenčevi radovednosti in njihovim sposobnostim usvajanja jezika in učnemu načrtu,
 • s pomočjo spletnih nalog in pesmi na nemški spletni strani in blogu:

OCENJEVANJE: da; dva testa letno oz. en test na ocenjevalno obdobje, ustne ocene učenci pridobijo s predstavitvijo krajših dialogov, pesmic, plakatov, ki jih predstavijo sami ali v dvojicah ali manjših skupinah.

PRIČAKOVANJA: spoznavanje, prepoznavanje, raba besedišča.
Po končanem triletnem učenju (4.-6. r.) se priporoča nemščino kot obvezni izbirni predmet, saj je triletno obiskovanje N2N dobra podlaga za učenje v zadnjem triletju, kjer se učenci učijo tudi slovnico.

PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek za vsa tri leta in mapa, v katero bodo vlagali učne liste, ki jih bodo dobili pri pouku (ob pričetku dobijo natisnjen delovni učbenik Deutsch lernen mit Ollie Eule – 4.r./Deutsch lernen mit Brummi Bär – 5.r./Deutsch lernen mit Leo Löwe – 6.r.).

 

POMISLI, KOLIKO ŽE ZNAŠ?

Učenci s pomočjo narečnih besed, ki jih uporabljamo v vsakdanjem, pogovornem jeziku spoznajo, koliko besed že razumejo in da smo Slovenci veliko besed prevzeli ravno od Nemcev. Preveri, ali te izraze poznaš tudi ti? – In spoznal/a boš, da je nam, Slovencem, nemščina zelo poznana.

 • die Zeitung = »cajtng« (= časopis)
 • der Rucksack = »ruzak« (= nahrbtnik)
 • die Schaufel = »šaufla, šefla« (= lopata)
 • die Leiter = »lojtra« (= lestev)
 • die Familie = »familija« (= družina)

»Übung macht den Meister! = Vaja dela mojstra!«

 

Deutsch ist prima, Deutsch macht Spaß! = Nemščina je prima, nemščina je zabavna!

 

 

 

 

 

 

RAČUNALNIŠTVO

IZVAJALEC: Maja Pugelj Osterman

VSEBINA: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

CILJI: učenci razvijajo sodobnemu načinu prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

DEJAVNOSTI: računalništvo brez računalnika, priprava na računalniško tekmovanje Bober, priprava na računalniško tekmovanje Pišek, programiranje  (Code, Scratch, Blockly), izdelava projekta, izdelava igrice, zgodbe, animacije …

OCENJEVANJE: sprotno ocenjevanje učenčevega napredka; ocena projekta in ustno.

PRIČAKOVANJA: Pri tem predmetu bodo razumeli kako računalnik deluje in kako lahko uporablja razne vhodne podatke, jih obdela in prikaže. Tako bodo razumeli, da lahko računalnik s senzorji tipa in se v skladu s programom odziva.

Za obiskovanje predmeta je zaželeno osnovno poznavanje delovanja računalnika (shranjevanje podatkov, urejanje map, obvladanje miške in tipkovnice).

 

TEHNIKA

IZVAJALEC: Marjeta Krašovec

VSEBINA: papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije

CILJI: Učenci spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov, opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv, ob izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les, umetne snovi) pridobivajo znanje in razvijajo ročne spretnosti, oblikujejo ideje za svoj izdelek (ob tem ugotavljajo prednosti in slabosti idej), načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje s katerimi varno izdelujejo predmete, krepijo pozitivno samopodobo, razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav, upoštevajo pravila varnosti pri delu, ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in izdelava uporabnih izdelkov iz različnih materialov, npr. škatlica, periskopa, torbice, žepne svetilke, ptičje krmilnice, peresnice, stojala za knjige, samokolnice, avtomobila, naprave iz sestavljanke, predstavitev izdelkov na spletni strani šole.

OCENJEVANJE: preverja in ocenjuje se znanje (ustno sproti ob delovnem procesu),

proces dela (izdelava izdelka) in rezultat dela (izdelek).

 

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj). 

Navodila za prijavo preko eAsistenta najdete tukaj.

 

 

 

 

Glede na število prijav se v šolskem letu 2022/23 izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti: tuji jezik (nemščina), šport, tehnika in računalništvo.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023:

PREDMET UČITELJ
ŠPORT NATAŠA TURŠIČ
TEHNIKA STANKA DEDO LALE
NEMŠČINA SENTA TEHOVNIK KOLAR
RAČUNALNIŠTVO MAJA PUGELJ OSTERMAN

 

(Visited 439 times, 1 visits today)
Dostopnost