Tradicionalni slovenski zajtrk

Slovenski zajtrk: KRUH, MED, MASLO, MLEKO, JABOLKO.

Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami.

Sredstva za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Namen projekta je:

· zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave;

· približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva;

· izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad;

· ozaveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja. Več informacij o projektu na spletni strani: http://www.tradicionalni-zajtrk.si/ ali http://www.ohranimo-cebele.si/default.asp?sif_co=4, kjer se nahaja veliko gradiva o čebelah in čebelarstvu.

Zakaj je pomembno, da pride hrana s slovenskih kmetij?

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, zaradi krajšega časa skladiščenja imata sadje in zelenjava več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., ki jih uporabljajo tudi, da hrana vzdrži dolge razdalje. Taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil pri lokalnih pridelovalcih/predelovalcih posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših prevoznih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.

Zakaj moramo zjutraj zajtrkovati?

Ker prazna vreča ne stoji pokonci! Kaj pomeni ta slovenski pregovor? Tudi to, da lačen človek težko dela. Zjutraj moramo telesu zagotoviti dovolj energije, da se lahko učimo in igramo. Zato moramo zajtrkovati, še preden pridemo v šolo. A ni vseeno kaj zajtrkujemo. Zajtrk mora biti sestavljen iz zdravih, naravno pridelanih jedi. In ne pozabimo na gibanje! Tudi to je za zdravje zelo pomembno.

(Visited 376 times, 1 visits today)
Dostopnost