Vpis v srednje šole

Na šoli poskušamo v čim večji meri informirati osmošolce in devetošolce ter jim svetovati izbiro srednje šole glede na njihovo zanimanje in šolski uspeh. Zato organiziramo tudi različne aktivnosti:

  • uporaba računalniškega programa »Kam in kako« ter Vprašalnika o poklicni poti,
  • individualno svetovanje ob vpisu na srednje šole,
  • sprotno informiranje učencev preko e-pošte in oglasne deske glede različnih aktivnosti srednjih šol (dnevi odprtih vrat, »učenec za en dan«, informativni dnevi,…),
  • roditeljski sestanek za starše o vpisnem postopku in karierni orientaciji v mesecu januarju,
  • (so)organizacija obiska srednjih šol za učence 8. in 9. razreda ter njihove starše (Karierni dan bo to šolsko leto potekal na OŠ Sodražica, dne 18. 1. 2024),
  • izvedba dveh tehniških dni na temo poklicne orientacije za isto generacijo učencev (v 8. in 9. razredu).

Vpis učencev v srednje šole poteka meseca marca za prihodnje šolsko leto. Vpis organiziramo v šoli, saj želimo starše razbremeniti dodatnih skrbi.

Štipendije:

Predvidoma meseca junija se lahko vsako leto bodoči dijaki potegujejo za različne vrste štipendij. Vse informacije o štipendijah lahko dobite na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

KORISTNE POVEZAVE

Portal Slovenske srednje šole

Spletni servis za poklicno izobraževanje Moja izbira

Top informacije, ki jih potrebuješ za vpis Dijaški svet

Svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji Zavoda RS za zaposlovanje

Karierni center za mlade Karierni plac

TO BO MOJ POKLIC Serija izobraževalnih oddaj na TV-SLO (2. program)

 

PPT z roditeljskega sestanka, dne 5. 2. 2024, informacije glede vpisa v srednje šole

(Visited 229 times, 1 visits today)
Dostopnost