Izbirni predmeti 2023/2024

 • Neobvezni izbirni predmeti 2023/2024

  V šolskem letu 2023/2024 bomo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajali za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: računalništvo, tehnika, šport ali dvourni predmet: tuji jezik.

  Učenec lahko torej izbere:

  a) en enourni predmet ali
  b) dva enourna predmeta ali
  c) en dvourni predmet.

  Ko se učenec odloči za obiskovanje izbranega izbirnega predmeta, ga obiskuje celo šolsko leto. Pri le-tem bo imel enake obveznosti kot pri obveznih predmetih.

  Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

 • Obvezni izbirni predmeti 2023/2024

  Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci s soglasjem staršev iz ponudbe šole, in sicer za eno, dve ali tri leta.

  Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Posamezni izbirni predmet je v urniku eno uro na teden, z izjemo tujega jezika, ki je dve uri. Izbirni predmeti so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

  Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

  1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko:
   a) dva različna enourna predmeta ali
   b) tuji jezik, ki je dvourni predmet ali
  2. tri ure izbirnih predmetov tedensko:
   a) tri različne enourne predmete ali
   b) tuji jezik in en enourni predmet.

  Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …)

  Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (v celoti ali deloma).

 

(Visited 296 times, 1 visits today)
Dostopnost