Prometna varnost

Šola ima izdelan Načrt šolskih poti, ki ga je oblikovala skupaj z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Želimo si, da bi vsi udeleženci cestnega prometa še posebej v okolici šol in avtobusnih postaj vozili skladno s predpisi in na ta način varovali naše učence.

Za varnost v prometu smo odgovorni vsi!

NAČRT ŠOLSKIH POTI 2022_23_1.del
NAČRT ŠOLSKIH POTI 2022_23_2.del
NAČRT ŠOLSKIH POTI 2022_23_3.del
NAČRT ŠOLSKIH POTI 2022_23_4.del

(Visited 102 times, 1 visits today)
Dostopnost