Šolska knjižnica

Za branje od doma:

Spletna digitalna knjižnica

Izbor iz spletne digitalne knjižnice

Poslanstvo

Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi. Šolska knjižnica opremlja učence s spretnostmi za vseživljenjsko učenje, razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni državljani.
 (Manifest o šolskih knjižnicah – IFLA/UNESCO)

Predstavitev knjižnice

Šolska knjižničarka: Tanja Šteblaj

Šolska knjižnica s svojim gradivom dopolnjuje in bogati vzgojno-izobraževalno delo, učenje in življenje na šoli. Njeno gradivo in storitve so namenjene predvsem učencem in učiteljem, posredno tudi staršem učencev. Član postane vsak v šolo vpisan učenec, ko pa prvič obišče šolsko knjižnico, postane njen uporabnik. Ob enem od prvih obiskov dobi tudi člansko izkaznico s svojo evidenčno številko in črtno kodo, ki omogoča hitrejšo računalniško izposojo. Poleg knjig knjižnica ponuja tudi avdio-vizualno gradivo, učbenike, delovne zvezke in priročnike za učitelje. Knjižnica omogoča tudi branje časopisov in revij.

Učenci si na dom lahko brezplačno izposojajo knjige in avdiokasete, drugo gradivo pa je namenjeno za uporabo v čitalnici in učiteljem za uporabo pri pouku.

Ravno tako imajo učenci možnost v knjižnici uporabljati računalnik z dostopom do svetovnega spleta. Pri tem morajo upoštevati knjižnični red (izobešen tudi ob vhodu v knjižnico), ki ga na kratko lahko povzamemo, da mora obiskovalec uporabljati knjižnično gradivo na dogovorjen in tak način, da ga ne poškoduje in tako, da ne moti drugih obiskovalcev knjižnice.

Čeprav ne zaračunavamo zamudnine, je za dovolj hitro in urejeno kroženje gradiva potrebno upoštevati:

  • 14-dnevni rok izposoje za vse knjige; to je še posebno pomembno pri knjigah za domače branje – izposoje teh ni mogoče podaljšati, zato je te knjige potrebno hitro prebrati in si o njih kaj zapisati; če knjiga ni na seznamu za domače branje in jo po 14 dneh ni nihče rezerviral, je rok izposoje mogoče podaljšati še za 14 dni (otrok pride v knjižnico in pove, da bi izposojo rad podaljšal, knjižničarka preveri rezervacije in podaljša izposojo ali pa pove, da mora knjigo vrniti …);
  • učenec naj naenkrat ne bi imel doma več kot 3 knjige (izjema so npr. poučne knjige, ki jih učenec potrebuje za pripravo referata, govornega nastopa, izdelavo plakata ali seminarske naloge …); učenec naj posamezno knjigo, ki je več ne potrebuje, čim prej vrne!

Urnik šolske knjižnice v šolskem letu 2022/2023

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7. 00 – 14. 30 7. 00 – 14. 30 7. 00 – 14. 30 7. 00 – 14. 30 7. 00 – 14. 30

 

Koristne povezave

(Visited 422 times, 1 visits today)
Dostopnost