Pevski zbor

Na centralni šoli in PŠ Turjak pevske zbore vodi Vita Mekinda. Na PŠ Rob pevski zbor vodi Marija Katarinčič. V štirih zborih in vokalni skupini prepeva skoraj tretjina otrok naše šole.

  • OTROŠKI PEVSKI ZBOR CŠ: učenci od 1. do 5. razreda,
  • OTROŠKI PEVSKI ZBOR PŠ TURJAK: učenci od 1. do 5. razreda,
  • OTROŠKI PEVSKI ZBOR PŠ ROB: učenci od 1. do 4. razreda
  • MLADINSKI PEVSKI ZBOR CŠ: učenci od 5. do 9. razreda,
  • VOKALNA SKUPINA/ORFFOVA SKUPINA CŠ: vključuje izbrane nadarjene učence.

Zbori nastopajo na šolskih in občinskih proslavah in prireditvah ter srečanjih in revijah pevskih zborov. Tako kot do sedaj, tudi v letošnjem šolskem letu pričakujemo pomoč s strani staršev glede prevoza na občasne nenačrtovane vaje in nastope.

Urnik

URNIK PEVSKIH VAJ 2018/19
IME ZBORA PREDVIDENO ŠT. OTROK URNIK VAJ
OTROŠKI pevski zbor na CŠ 30 torek in četrtek 6. ura
MLADINSKI pevski zbor na CŠ 40 sreda 7. in 8. ura
OPZ (PŠ Turjak) 25-30
ORFFOVA SKUPINA (CŠ) 5-10
VOKALNA SKUPINA Izbrani nadarjeni pevci

Nastopi

Pevski tabor

Dostopnost