Organi upravljanja

Ustanovitelj zavoda:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

Organi upravljanja zavoda:

Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Primož Garafol, ravnatelj

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavniki Občine Velike Lašče:

Nika Perovšek
Boštjan Škulj
Janja Jaklič

Predstavniki zavoda:

Bojan Novak (osnovna šola) 
Petra Marolt (osnovna šola)
Katja Viršek (osnovna šola)
Anja Mikuž Otoničar (vrtec)
Damijana Tomažin (vrtec)

Predstavniki staršev:

Andreja Novak (osnovna šola) – predsednica
Miha Mihič (osnovna šola)
Aleksander Jakša (osnovna šola)

Svet staršev v šolskem letu 2023/24

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnatelj, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2023.

ZAP. ŠT.  RAZRED  IME IN PRIIMEK    ZAP. ŠT.  RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1. A  Tina Kadenšek   11.  6. A  Andreja Zabukovec
2.  1. B  Urška Hrovatin   12.  6. B  Blanka De Far Papež
3.  2. A  Urška Praznik   13.  6. C  Živa Kuplenk
4.  2. B  Miha Mihič   14.  7. A  Andreja Novak
5.  3. A  Kristina Štrukelj   15.  7. B  Tanja Lindič
6.  3. B  David Bobek   16.  7. C  Boris Deanovič
7.  4. A  Anja Košir   17.  8. A  Špela Golob
8.  4. B Maja Koprivec   18.  8. B Miha Mihič
9.  5. A Karmen Jakič   19.  9. A Vicenzo Zucca
10.  5. B Damjana Zgonec   20.  9. B Senta Tehovnik Kolar

 

PŠ ROB RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1./2. R Milena Tekavec
2.  3./4. R Samo Križnar

 

PŠ TURJAK RAZRED  IME IN PRIIMEK 
1.  1./2. T Maja Čamič
2.  3. T Aleksandra Štrukelj
3.  4. T Jasna Mukeljić

 

Komisije, ki delujejo v zavodu

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda …

(Visited 810 times, 1 visits today)
Dostopnost