Aprilsko izobraževanje na daljavo

Spoštovani učenci (staršem v vednost).

Prav nič enostavno ni pripraviti nagovor, v katerem vam spet sporočam, da boste po kratkem času, ko smo poskušali v največji možni meri »normalizirati« pouk v šoli, pouku spet sledili na daljavo.

Zato na kratko in jasno:

Od 1. 4. do 9. 4. 2021 se bo pouk izvajal na daljavo.

Pouk se bo izvajal po modelu, po katerem se je odvijal v tem času, ko smo bili v šoli od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, torej po razredih/oddelkih.

Spletne učilnice so posodobljene, tako, da boste lahko vanje vstopali brez težav. Želim, da vestno sledite pouku in odgovorno opravljate domače naloge in ostalo, kar vam bodo pripravili učitelji.

Če se še tako izrabljeno sliši: Znanje, znanje je moč.

Spoštovani učenci. Letošnje leto je res nenavadno, nepredvidljivo, pravzaprav neprijazno. Kljub temu pa ne pozabimo na naslednje leto …

K obveznim in neobveznim izbirnim predmetom, ki so predstavljeni v zgibanki na spletni strani šole in v eAsistentu, se prijavite preko eAsistenta do 15. 4. 2021.

Predlagam, da se sproti naravnavamo na organizacijo pouka in spremembe, ki so določene in da ob tem ohranimo, kolikor se le da, dobro voljo in pravo energijo.

Poskušajmo se vsak dan spomniti, kaj je bilo včeraj dobrega in kaj je dobrega danes. Lažje je, da se naravnamo na dobre stvari, kot da tarnamo nad slabimi.

In še sporočilo za starše:

V podaljšano bivanje za naslednje leto lahko vaše otroke prijavite preko eAsistenta do 15. 4. 2021.

Ravnateljica: Metoda Kolar

(Visited 10 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost