8. b – eUčilnica

ARHIV 8. b – MAREC, APRIL 2020

 

MAJ 2020:

SLOVENŠČINA

Lampret

(4. 5.-8. 5. 2020)+REŠITVE

(11. 5.-15. 5. 2020)+REŠITVE

(18. 5.-22. 5. 2020)

(25. 5.-29. 5. 2020)

GRAJŠ

4. 5.- 7. 5. 2020

11. 5.-14. 5. 2020

18. 5.-21. 5. 2020

25. 5.-28. 5. 2020

1. 6. 2020

MATEMATIKA

4. 5. – 8. 5. 2020: Navodila in naloge .

11. 5. – 15. 5. 2020: Navodila tega tedna in rešitve so tukaj.

18. 5. – 22. 5. 2020: Navodila tega tedna so tukaj.

25. 5. – 29. 5. 2020: rešitve DN   Navodila tega tedna so tukaj.

1. 6. – 2. 6. 2020: Preglejte si rešitve zadnje DN. Interaktivne vaje Pitagorovega izreka so tukaj.

ANGLEŠČINA

4. – 8. 5.: Preberi navodila.      Rešitve      Namenilnik

11. – 15. 5.: Preberi navodila.    Rešitve    Časovni izrazi

18. – 22. 5.: Preberi navodila.    Rešitve     Since and for

25. – 29. 5.: Preberi navodila.     Rešitve

1. – 2. 6.: Preveri rešitve. V zvezek zapiši naslov Prepositions of time in reši 3. a in 3. b nalogo v učbeniku na strani 85. Zapiši cele stavke.

ZGODOVINA

4. 5. 20208. r ZGO 7

Videokonferenca 8.r   14. 5. ob 9.00 uri

Petek, 15. 5. reši ob 12.00: Ponavljanje 8. r  

18. 5. 2020:  8. r Industrijska revolucija

25. 5. 20208. r Posledice industrijske revolucije

1.6. 20208. r Položaj delavcev

RAZREDNA URA 

Videokonferenca 8.r  8. 5. ob 12.00 uri

18. 5. 20208. b RU 22. 5.

RU bomo imeli v petek, 5. 6., 6. uro (zamenjava z ZGO)!

FIZIKA

4. – 8. 5. 2020: SPECIFIČNA TEŽA       REŠITVE GOSTOTA IN SPECIFIČNA TEŽA

11. 5. – 15. 5. 2020: TLAK

18. 5. – 22. 5. 2020: NAVODILO ZA DELO

25. 5. 2020 – 29. 5. 2020:

1. 6. 2020: HIDROSTATIČNI TLAK

KEMIJA

4.5 – 8.5     KISLINE     KISLE IN BAZIČNE SNOVI1

11. -15.5  Obvezna domača naloga

18.5 – 22. 5 74FORMULE KISLIN

25. -29.5  BAZE

BIOLOGIJA

4. 5. 2020: VIDEOKONFERENCA

5. 5. 2020: HORMONSKE ŽLEZE

6. 5. 2020: VIDEOKONFERENCA

11. 5. 2020: VIDEOKONFERENCA

13. 5. 2020: ČUTILA

18. 5. 2020: ČUTILO ZA VID

19. 5. 2020: ČUTILO ZA SLUH in RAVNOTEŽJE

19. 5. 2020: VIDEOKONFERENCA

20. 5. 2020: VIDEOKONFERENCA

25. 5. 2020: ČUTILO ZA VOH IN OKUS

26. in 27. 5. 2020: KOŽA in VIDEOKONFERENCA

1. in 2. 6. 2020: GIBALA-MIŠICE

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

4. 5. – 8. 5. 2020: TIT8-1

18. – 22. 5. 2020: TIT8-3

1. 6. – 2. 6. 2020: TIT8-6

GLASBENA UMETNOST

4. 5. – 8. 5. 2020: Strauss, navodila

11. 5. – 15. 5. 2020: Offenbach

18. 5. – 22. 5. 2020: BIZET

25. 5.  – 29. 5. 2020: UTRJEVANJE

2. 6. 2020: REŠITVE

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA LUM 8. b, 7. teden

NAVODILA LUM 8. b, 8. teden

NAVODILA LUM 8b. 9. teden

NAVODILA LUM 8b. 10. teden

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

5. 5. 20208. r DKE 7

11. 5. 2020Globalizacija

19. 5. 2020Izzivi sodobnega sveta

26. 5. 20208. r Onesnaževanje

2. 6. 20208. r Trajnostni razvoj

ŠPORT – dekleta

04. 05. – 08. 05. 2020

11. 05. – 15. 05. 2020

 18. 05. – 22. 05. 2020

 25. 05. – 29. 05. 2020

ŠPORT – fantje

Torek, 2. 6. 2020: ŠPORT_8.b razred_2. 6. 20
Ponedeljek, 1. 6. 2020: ŠPORT_8.b razred_1. 6. 20

Torek, 26. 5. 2020: ŠPORT_8.b razred_26. maj 2020
Ponedeljek, 25. 5. 2020: ŠPORT_8.b razred_25. maj 2020

Teden 18. do 22. 5. 2020: VELIKI MAJSKI ŠPORTNI OBRAČUN    Poglej tudi to: VELIKI MAJSKI ŠPORTNI OBRAČUN-TABELA
KONČNI REZULTATI: VELIKI MAJSKI OBRAČUN – 8.B     VELIKI MAJSKI OBRAČUN_poročilo

Torek, 12. 5. 2020: ŠPORT_8.b razred_12. maj 2020 (vadi s športnim gostom)
Ponedeljek, 11. 5. 2020:
 ŠPORT_8.b razred_11. maj 2020
Torek, 5. 5. 2020: ŠPORT_8.b razred_5. maj 2020

Ponedeljek, 4. 5. 2020: ŠPORT_8.b razred_4. maj 2020
REZULTATI PREDPOČITNIŠKEGA IZZIVA: PREDPOČITNIŠKI ŠPORTNI IZZIV_poročilo

 DOPOLNILNI POUK – MATEMATIKA

Preko spleta – videokonferenca.

DODATNI POUK – MATEMATIKA

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

 DOPOLNILNI POUK – SLOVENŠČINA

6. 5. 2020, M. Lampret

13. 5. 2020, M. Lampret

20. 5. 2020, M. Lampret

27. 5. 2020, M. Lampret

DODATNI POUK – SLOVENŠČINA

DOD slj, 8.,9.r 8. 5. 2020

DOD slj, 8., 9. r, 15. 5. 2020

DOD slj, 8., 9.r, 22. 5. 2020

DOD slj, 8., 9.r, 29. 5. 2020

 DOPOLNILNI POUK – ANGLEŠČINA

4. – 8. 5.: Ponovi rabo prihodnjikov in reši vaji (grammar test 1 in 2) na povezavi.

11. – 15. 5.: Ponovi rabo prvega pogojnika s pomočjo zvezka in posnetka. Nato reši še vaji: vaja 1, vaja 2.

18. – 22. 5.: Ponovi rabo besedišča – poslušaj posnetek in reši vaji (Check your understanding).

25. – 29. 5.: Ponovno preberi razlago for/since v zvezku. Nato reši vaji: vaja 1, vaja 2.

DODATNI POUK – ANGLEŠČINA

Animal idioms    rešitve
Proverbs    rešitve
Križanka – clothes

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – FIZIKA

UTRJEVANJE GOSTOTA

UTRJEVANJE GOSTOTA 2

UTRJEVANJE TLAK

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – KEMIJA

Rešuj naloge na povezavi.

PERIODNI SISTEM

KISLINE, BAZE IN SOLI

ELEKTROLITI

(Visited 175 times, 1 visits today)
Dostopnost