9. b – eUčilnica

ARHIV 9. b – MAREC, APRIL 2020

 

MAJ 2020:

SLOVENŠČINA

4. 5.-8. 5. 2020

11. 5.-15. 5. 2020

18. 5.-22. 5. 2020+Narcis_in_Eho +Sporočilo

 

MATEMATIKA

4. 5 – 8. 5. 2020: Navodila tega tedna dobiš tukaj.

11. 5 – 15. 5. 2020: Navodila tega tedna dobiš tukaj.

18. 5 – 22. 5. 2020: Navodila tega tedna dobiš tukaj.

 

ANGLEŠČINA

4. – 8. 5.: Preberi navodila.    Rešitve     Second conditional

11. – 15. 5.: Preberi navodila.     Rešitve     Because / so

18. – 22. 5.: Preberi navodila.     Rešitve

GEOGRAFIJA

4. 5. – 8. 5. 2020:      DRUŽBENE ZNAČ. OBSRED.P                  PREVERJANJE 9

11. – 15. 5. 2020:    OCENJEVANJE

18. – 22. 5. 2020: PREDNO SE VIDIMO…

 

ZGODOVINA

4. 5. 20209. r ZGO 7   Navodila za izdelavo predstavitve  Kriterij

Videokonferenca 9. r  15. 5. ob 12.00 uri

Sreda, 13. 5. ob 12.00 reši:  Ponavljanje 9. r  

18. 5. 20209. r Osvobodilna vojna

FIZIKA

4. 5. 2020: PREVERJANJE

5. 5. 2020: VZPOREDNA VEZAVA

11. 5. – 15. 5. 2020: NAVODILO ZA DELO 

18. 5. – 22. 5. 2020:

 

 

KEMIJA

4.5 -8.5   .BELJAKOVINE         DELITEV BELJAKOVIN

11.5-15.5  63.AMINI

18.5 – 22. 5   POLIAMIDI     VIRI BELJAKOVIN

25.5  – 30.5 Vprašanja za zaključevanje kemije

 

BIOLOGIJA

5. 5.  in 7.5. 2020: BIO9-VPRAŠANJA

8. 5. 2020: VIDEOKONFERENCA

12. in 14. 5. 2020: VPLIV ČLOVEKA NA BIOSFERO

VPLIV ČLOVEKA NA BIOSFERO-miselni vzorec

21. 5. 2020: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE

 

GLASBENA UMETNOST

4. 5. – 8. 5. 2020: GUM 9, 7.t. NAVODILA

11. 5. – 15. 5. 2020: UMETNOSTNA OBDOBJA

18. 5. – 22. 5. 2020: UM. OBDOBJA

LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA LUM 9, 7. teden

NAVODILA LUM 9. r. 8. teden

NAVODILA LUM 9, 9. teden

 

 

 

ŠPORT – dekleta

04. 05. – 08. 05. 2020

11. 05. – 15. 05. 2020

18. 05. – 22. 05. 2020

 

ŠPORT – fantje

Teden 18. do 22. 5. 2020: VELIKI MAJSKI ŠPORTNI OBRAČUN    Poglej tudi to: VELIKI MAJSKI ŠPORTNI OBRAČUN-TABELA
KONČNI REZULTATI: VELIKI MAJSKI OBRAČUN – 9.B     VELIKI MAJSKI OBRAČUN_poročilo

Petek, 15. 5. 2020: ŠPORT_9.ab razred_15. maj 2020
Sreda, 13. 5. 2020: ŠPORT_9.ab razred_13. maj 2020
Petek, 8. 5. 2020: ŠPORT_9.ab razred_8. maj 2020
Sreda, 6. 5. 2020: ŠPORT_9.ab razred_6. maj 2020
REZULTATI PREDPOČITNIŠKEGA IZZIVA: PREDPOČITNIŠKI ŠPORTNI IZZIV_poročilo

 

 DOPOLNILNI POUK – MATEMATIKA

Poteka preko spleta – datum in uro poglej na urniku videokonferenc.

DODATNI POUK – MATEMATIKA

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

DOPOLNILNI POUK – SLOVENŠČINA

DOP slj,4. 5. 2020

DOP 9.r, 11. 5. 2020

DOP 9.r 18. 5. 2020

 

DODATNI POUK – SLOVENŠČINA

DOD slj, 8.,9.r 8. 5. 2020

DOD slj, 8., 9. r, 15. 5. 2020

DOD slj, 8., 9.r, 22. 5. 2020

DOD slj, 8., 9.r, 29. 5. 2020

 

DOPOLNILNI POUK – ANGLEŠČINA

4. – 8. 5.: Preglej rešitve. Nato odgovori na vprašanja s celimi stavki (I might…).

11. – 15. 5.: Ponovi rabo present perfect simple in reši vaje na povezavi.

18. – 22. 5.: Preberi besedilo in reši vaji pod besedilom (Check your understanding/vocabulary).

DODATNI POUK – ANGLEŠČINA

Animal idioms     rešitve
Proverbs    rešitve
Križanka – clothes

 

DOPOLNILNI/DODATNI POUK – FIZIKA

Tekmovalne naloge za področno tekmovanje.

DOPOLNILNI/DODATNI POUK – KEMIJA

INTERESNA DEJAVNOST-Z ZNANJEM DO USTVARJENJA

GNEZDILNICE ZA ČEBELE SAMOTARKE

Rešuj naloge na povezavi.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Dostopnost